top of page

PRYLRESAN
 

Identitet (3).png

Arbetspass, 60 min

Introduktion till dig som lärare

 

Det är i många sammanhang hög status att vara rik. Har man pengar använder man dem som regel till konsumtion, resor, investeringar och boende. Den rikaste procenten i världen släpper ut lika mycket koldioxid som två tredjedelar av världens befolkning. Vilket i sin tur alltså betyder att hög klimatpåverkan på något bakvänt sätt har hög status. 

 

Som människor är vi djupt rotade i grupptillhörighet och rädda för att hamna utanför gruppen. Denna sociala dynamik komplicerar relationen mellan ekonomisk status och miljöpåverkan. De rikas lyxkonsumtion, driver nämligen också konsumtionstrender bland resten av befolkningen. Om en högstatusperson lägger ut bilder från en strand i Thailand kopplas höga utsläpp ihop med hög status. Oxfams rapport från november 2023 visar tydligt att de med hög status med andra ord står för den största klimatpåverkan, samtidigt som de som har lägst status riskerar att drabbas hårdast av konsekvenserna av klimatförändringarna.

 

I detta arbetspass kommer eleverna få fundera kring de saker och företeelser som vi idag betraktar som lyx och hur vi förhåller oss till att dessa lyxigheter ofta är förenade med negativa miljöeffekter och klimatpåverkan. Är det möjligt att det som idag ses som statussymboler, inom en snar framtid istället kommer att betraktas som oacceptabla, om man bryr sig om sin status? 

Craftivism (2).png

Innehåll i passet: 

 1. Vad är höjden av lyx? En kort reflektion för att sätta igång tanken.

 2. Bildspel om status och kopplingen till pengar och hög konsumtion

 3. Övning för att utforska om det som har hög status idag möjligen helt kan förlora sin status i framtiden?

 4. Kalifornien - ett exempel där det har börjat skava rejält - här råder vattenbrist samtidigt som det byggs en Surf Lagoon för de rika

TID:

5 min

10 min

 

35 min

 

 

10 min

Praktiskt fix

 • Mindre papperslappar, klipp till exempel från pappersåtervinningen. Varje elev behöver cirka tre lappar var och en penna.

Fördjupningstips:

Oxfam, rapporter från november 2023:

 

Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik vid Södertörns högskola, som forskar om klimatursäkter.

 

Kimberly Nicholas, docent i hållbarhetsvetenskap vid Lund University Centre for Sustainability Studies. 

Craftivism (3).png

Upplägg 

 

1. Vad är höjden av lyx? 🖐️⏰ 5-10 min

Inled med en kort reflektion. 

 

 • Varje elev ska ha tre papperslappar och en penna. 

 • Alla skriver ner minst tre saker som de uppfattar anses som lyx i vår samtid. En lyxgrej per lapp. 

 • Samla in lapparna.

 

Syftet med övningen är dels att alla kommer igång och har “sin egen hjärna med sig” in i passet och dels att ni får med er ett underlag till övningen nedan “Status idag - otänkbart i framtiden?”.

2. Status - en fråga om pengar? ⏰ 10 min

Utgå från bildspelet, “Status”. Ladda ner presentationen till din dator genom att klicka på de tre prickarna i den grå menyraden längst ner. Ett enkelt berättarstöd finns i bildspelet för det allra mest väsentliga (visa i presentatörsvy "öppna stödanteckningar"). Berättarstödet finns även att ladda ner här.

Utveckla gärna resonemanget så att det passar dina elever och din egen undervisning i frågorna. 
 

3. Övning - Status idag - otänkbart i framtiden? 🖐️⏰ 30 min

Del 1) Normer som redan ändrats

 

Om mycket av det vi idag betraktar som högstatus faktiskt påverkar vår framtid negativt, kommer vi då komma till en punkt där det som har hög status idag helt förlorat sin glans och kommer vi då att betrakta det som ren dårskap? 

 

Ett historiskt exempel: 

1964 producerade Naturvårdsverket en informationsfilm för att minska den ökande mängden skräp längs våra kuster och stränder. Samma problem behöver lösas idag, däremot har vi nu helt andra bilder av lösningen. 

 

Se informationsfilmen: 

Kanske kommer eleverna direkt på fler exempel på saker eller företeelser som var okej förr men som är mycket mindre allmänt accepterade idag, som att man till exempel fick röka överallt och hur mycket som helst eller att ingen satt fastspänd i bilen. 


 

Del 2) Vad kommer framtiden att skratta, sucka, gråta över som vi gör idag som kommer att betraktas som otänkbara då? 

 

Förutspå vad som kommer att försvinna! Titta in i spåkulan och spana in allt som vi anser är lyxigt idag, ta i beaktning att inga fossila bränslen ska användas, energin och andra råvaror har blivit dyrare. Vad kommer vi då att behöva överge? Kommer till exempel folk att bo i en lyxvilla om hushållet bara består av två personer? 

 

Gör så här: 

 • Dela in eleverna i mindre grupper om två-tre personer. 

 • Dela ut lapparna som eleverna skrev inledningsvis (det spelar ingen roll vilka lappar som hamnar i vilken grupp, bara de får ungefär motsvarande antal lappar).

 • Nu ska grupperna lägga upp alla sina lappar och resonera sig fram till vilka av deras “lyx-föreetelser” som de kanske inte tror kommer att förknippas med lyx i framtiden. 

 • De ska i slutändan välja ut minst två exempel som de ska dela med helklass eller någon annan grupp. 

 • Låt varje grupp dela sina exempel och argument varför de tror att deras lyxgrejer kommer att försvinna eller förändras. Låt övningen mynna ut i ett gemensamt resonemang.

Craftivism (4).png

Lyx-villan - ett rimligt boende för två?! 

4. Kalifornien - ett levande exempel där det börjat skava rejält ⏰ 10 min

Kalifornien, Hollywood, den ultimata bilden av att allt är möjligt, av att vem som helst kan nå framgång och bli rik. 

 

Men i Kalifornien märks också klimatförändringarna av rejält. De är sedan tidigare ett område som får perioder av höga temperaturer, men de har ökat, med kraftiga bränder som följd och vattenbrist. Klimatförändringarna avslöjar också en massa underliggande ojämlikheter när klyftan växer mellan de som har råd att köpa sig skydd mot extremvädret och de mest utsatta. Som till exempel: 

 

 • Vem har luftkonditionering när det blir varmt väder? 

 • Vem kan köra en bil med luftkonditionering och slipper vänta på bussen utan skydd i extremhettan? 

 • Vem behöver arbeta utomhus och vem kan sitta inne på ett svalt kontor? 

 • Vem går hem och lägger sig i ett överhettat hus och vem kan ställa ner temperaturen till behaglig sovtemperatur? 

 • Vem har råd med grön gräsmatta och en svalkande pool och vem har knappt tillgång till rent vatten? 

 

Bilderna talar sitt eget språk. Se följande nyhetsinslag från SVT från 2023. SVT:s klimatkorrespondent besöker Kalifornien:

Skärmavbild 2024-04-03 kl. 17.18.43.png

Gå därefter in på Thermal Beach Clubs webbplats, den plats som nämns i reportaget.  

Allt uppfyller verkligen bilden av ett lyxigt, lyckat och totalt obekymrat liv. 

unnamed (8).png
 • Hur tänker eleverna om detta? 

 • Reflektera tillsammans kring hur det känns när man slår på sina klimat- och framtidsglasögon. 

 • Är en stående våg lösningen på extremhettan? 

Webbsidor:  

Thermal Beach Club 

One-of-a-kind Endless Surf lagoon set for California's Thermal Beach Club 

5. Extraövning - “TUING ett annorlunda resebolag”

Kika in på resebolaget TUING - ett annorlunda resebolag

Skärmavbild 2024-04-03 kl. 17.27.18.png

Sök på olika resmål och se de faktiska utsläppen som resorna genererar och läs olika klimatrelaterade reportage från resmål många av oss drömmer om. 

bottom of page