top of page

Introduktion till dig som lärare

 

Detta pass gör alla elever som första pass på morgonen för att alla ska få en gemensam start och igångsättning av temadagen. 

Tips och pepp! 

Då detta pass sätter tonen för dagen är det värt att “ladda” klassrummen med förväntan och nyfikenhet. Om vi vill signalera något roligt och hoppfullt kring ett område som är väldigt dystert behöver vi ta i lite extra. Vad sägs om en minimodevisning av er lärare? Tänk utanför boxen i ert klädval för dagen! Välj till exempel ett plagg med en historia eller berättelse, ett plagg som är väldigt oväntat, gärna roligt och minst ett plagg som är begagnat. Att möta upp eleverna med en fond av skön musik i denna utstyrsel kommer garanterat väcka entusiasm och motivation. Och hur ofta får man popcorn under lektionstid, bara för att det är trevligt? Idag kan det passa utmärkt ihop med inledningsfilmen! Kanske kan ni även peppa rektorn och andra i personalen att också ha på sig något speciellt denna dag?!

Brown Gray Organic Coffee Photo Collage.png

Förberedelser till dig som lärare

 

 • Gör en gruppindelning och ett schema som eleverna få ta del av innan temadagen.

 • 14 kg begagnade kläder 

 • En central plats för en “klädhög”

 • Visning av film och powerpoint

 • Skön spellista

 • Saxar

 • Skriv ut Globalt mål 12 - gärna i A3-format

 • Skriv ut “Mottot för dagen” - gärna i A3-format

Fördjupningstips:

 

Globalt mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

I Sverige är mål 12 ytterst relevant och en av de stora utmaningarna för att kunna minska koldioxidutsläppen och hejda klimatförändringarna.

 

Följande delmål är bra att känna till:

Delmål 12.8: Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Delmål 12.5: Minska mängden avfall markant.

Delmål 12.6: Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

Delmål 12C: Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster.

Upplägg

 

1. Uppstart i respektive klassrum

 

Alla samlas i sina grupper, i varsitt klassrum

2. Stämningshöjande inledning 

 

Skapa stämning genom att spela lite skön musik och berätta om er lärares klimatsmarta klädval.

 

Berätta om de Globala målen och specifikt Mål 12 - läs, visa, fäst utskrift på väggen

unnamed.png
12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png

3. Kort genomgång av dagen och schemat

 

Sätt igång tanken hos eleverna kring tema kläder.

 

Häll ut en hög med kläder, lika mycket som genomsnittssvensken handlar på ett år, det vill säga 14 kg. Berätta att alla dessa kläder är överblivna. De är inlämnade till secondhand-butiker men i för dåligt skick för att kunna säljas i Sverige. De går direkt till återvinningen eller skickas vidare i hjälpsändningar till andra länder. Till exempel t-shirts måste vara väldigt fräscha för att någon ska vilja köpa dem. Svensken slänger cirka 8 kg kläder per år. Globalt sett slängs ett lastbilslass med kläder varje sekund!

stack-clothes-white-background-closeup (1).jpg

Förmodligen väcks nya tankar bara av klädhögen mitt i rummet. Många av kläderna är ju fullt användbara och ändå är det ingen som vill ha dem. Varför har det blivit så? 

Ställ följande reflektionsfrågor och låt eleverna resonera tillsammans två och två eller i mindre grupper (tänk på att det inte ska bli utlämnande för individen):

 

 • Hur ofta handlar du nya kläder?

 • Var handlar du?

 • Hur länge använder du ett plagg?

 • Vad gör du av kläder som du inte använder längre?

 • Vart tar alla kläder vägen?

 • Hur känns det att ha på sig något begagnat?

 • Och så vidare

4. Titta på "Kläder - Spill ingen tid", ⏰ 6:37 min

unnamed (5).png

Reflektion, plocka ut de viktigaste bitarna vad du kan göra som privatperson:

 

1. Köp mindre!

2. Använd det du har längre!

3. Köp något begagnat någon gång per år!

5. Övning (om det finns tid) - skapa grupptillhörighet 🖐️⏰10 min

Varje elev får en remsa av en t-shirt som hen gör något av. Det kan bli ett pannband, en “ros” man kan fästa med säkerhetsnål, ett armband eller en markör runt byxbenet. Eleverna får väcka fingrarna och kreativiteten! 

VÄLKOMMEN - det är nu det börjar!

Arbetspass 1, 60 min

Namnlös design (19).png
toppen
bottom of page