top of page
toppen

TÄNK OM - vilka nya tankar har vi fått
och vad tar vi med oss vidare? 

Namnlös design (17).png

Arbetspass, 15 min

Introduktion till dig som lärare

 

Eleverna har nu haft en hel dag med mängder av ny input och kanske nya tankar och känslor. De är förmodligen trötta. Syfte med den här sista, korta stunden är att få göra en gemensam reflektion och sammanfattning samt att förhoppningsvis känna motivation och uppmuntran att alla kan göra skillnad. Helt enkelt att få syn på om de har tänkt om och vad som kan hända om fler tänker om och börjar agera utifrån det.

Upplägg 

 

1. Summera dagen!

 

Gå tillsammans igenom vad ni har gjort och hur det har funkat.

2. Utcheckning 

 

Alla elever skriver på varsin lapp och svarar på frågan: 

Vad tar du framförallt med dig från den här dagen? Ge förutsättningar för de elever som har många tankar och vill skriva utförligt.

 

Samt: 

Vad skulle du vilja veta mer om och få mer undervisning kring? 

Hur skulle du vilja påverka?

 

Uppmuntra till fortsatt engagemang! 

bottom of page