top of page
Fästpunkt 1

TACK FÖR MATEN - om det livsviktiga livsmedelssystemet

Namnlös design (2).png

Arbetspass, 60 min

Introduktion till dig som lärare

 

Världens livsmedelssystem är en komplex väv av allt som svarar på hur mat produceras, transporteras, konsumeras och till sist hanteras som avfall. Längs hela kedjan finns en rad olika faktorer som både påverkas av och påverkar oss människor i ekologiska, sociala, kulturella, politiska och ekonomiska sammanhang. 

 

Globalt ger livsmedelssystemet upphov till en fjärdedel av alla växthusgasutsläpp och är samtidigt ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Faktum är att den huvudsakliga förlusten av livsmiljöer sker på grund av jordbrukets expansion.

 

Många människor och mycket resurser går åt för att bara en enda liten ärta ska hamna på vår tallrik.

VÅR MAT (15).png

Vi slänger ca 60 kg mat/person och år, här i Sverige. Andra länder i världen har hungrande befolkningar. Med andra ord är matsvinn ett enormt resursslöseri och en stor orättvisa som vi inte kan fortsätta med.

 

Vi har bara en viss odlingsbar yta på jorden som ska kunna förse hela mänskligheten med mat. Vi är i dag 8 miljarder människor på jorden, vi kommer i slutet av detta århundrade att öka till runt 10 miljarder innan det planar ut, enligt forskningen. Detta är dock egentligen inget problem, om vi anpassar oss till ett mer hållbart livsmedelssystem. Allt från att öka växtodlingen och minska på betesmark för djuruppfödning, alltså äta mer grönt och mindre kött, till att äta mer närproducerad och ekologisk mat och äta efter säsong, för att minska på transporterna. Det fina är också att den mat som produceras i ett mer hållbart system, är också den mat som vi människor mår bäst av!

Syftet med detta pass är både att förstärka förståelsen av att vi först och främst behöver ändra på en del av våra matvanor, men också hur ohållbart det är att vi slänger så mycket mat med tanke på hur mycket resurser som gått åt för att producera, transportera och distribuera den innan den hamnar i våra kök och på våra tallrikar.

Innehåll i passet: 

 1. Introducera passet och vad som kommer att hända

 2. Övning för att visa hur stor del av jordens yta vi har att tillgå för matproduktion

 3. Bildspel som i korthet förklarar det globala livsmedelssystemet

 4. Praktisk övning som visar hur mycket resurser som krävs för en helt vanlig middag

 5. Kort film som berättar om vad vi kan göra för hjälpa till att ställa om till ett mer hållbart livsmedelssystem

TID:

5 min

5-10 min

 

10 min

 

25 min

 

10 min

Praktiskt fix

 • Förbered vattenmelon eller annan grönsak samt kniv och skärbräda att dela med

 • För att titta på bildspel samt film

 • Gruppindelning (3-4 elever per grupp) till övningen

 • A3-papper och en hög med gamla mattidningar

 • Saxar

 • Pennor

 • Lim

Fördjupningstips:

Panelsamtal/Intervju forskarna Henrik Haller och Anna-Sara Fagerholm, 32 min

UR Samtiden - Föreläsningar från Mittuniversitetet: Tack för maten - fyra recept för ett hållbart livsmedelssystem | UR Play

 

Föreläsning av forskarna Johan Rockström och Jessica Fanzo, 33 min

UR Samtiden - Eat 2019: Mat för alla inom planetens gränser | UR Play

 

WWF Sveriges hemsida - Köttguiden

https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden/mer-om-kott/#kott-och-miljo

 

Fakta hämtad till bildspel: 

FN - artikel Åtta miljarder människor: 10 fakta om världens befolkning:

https://unric.org/sv/varldens-befolkning-2/

 

SVT Play - Vetenskapens värld Framtidens mat:

https://www.svtplay.se/video/eXYg52G/vetenskapens-varld-framtidens-mat

 

Röda korset - artikel Hungersnöd och svår matbrist i världen:

https://www.rodakorset.se/var-varld/hungersnod/

VÅR MAT (18).png

Upplägg 

 

1. Introducera passet och vad det kommer att innehålla ⏰ 5 min

2. “Vattenmelonen” ⏰ 5-10 min

Använd en vattenmelon (eller annan tillgänglig, rund frukt eller grönsak/rotsak) för att konkret visa hur stor del av jordens yta vi har tillgång till för den matproduktion som ska förse hela jordens befolkning med mat. Dela melonen med en kniv enligt illustrationen nedan:

Faktauppgift och idé hämtad från Forskar-Henrik.

3. Vår mat ⏰ 10 min

Utgå från bildspelet, “Vår mat”. Ladda ner presentationen till din dator genom att klicka på de tre prickarna i den grå menyraden längst ner. Ett enkelt berättarstöd finns i bildspelet för det allra mest väsentliga (visa i presentatörsvy "öppna stödanteckningar"). Berättarstödet finns även att ladda ner här.

 

Utveckla gärna resonemanget så att det passar dina elever och din egen undervisning i frågorna.

 

Fakta hämtad från FN, Vetenskapens värld SVT och Röda korset 2023.

4. Övning - Hur många har varit inblandade i min middag? 🖐️⏰ 25 min

Vi tänker inte så ofta på hela livsmedelssystemet när vi äter vår middag. Det är bara mat som ligger på tallriken. Men vad kan vi få syn på när vi tänker efter?

 • Dela in eleverna i grupper om 3-4 personer. 

 • Lägg fram gamla mattidningar, saxar, lim, A3-papper och pennor.

 • Alla grupper inleder med att rita en cirkel mitt på papperet, stor som en tallrik, ca 20-25 cm i diameter. 

 • Därefter ska grupperna skapa en maträtt på sin tallrik genom att klippa och klistra bilder ur tidningarna. Uppmuntra dem att välja det de hittar och komponera ihop även om det inte blir det godaste de vet eller om det inte blir en konventionell rätt. Det är bara bra om det blir en stor variation. 

 • Slutligen ska gruppen försöka komma på hur många människor som har varit involverade i deras middag? (Se exempel nedan i bildspelet). Ta hjälp av till exempel post-it lappar, en person per lapp och fäst bredvid bilden.

VÅR MAT (36).png

Bonden som...

Syftet med uppgiften är att eleverna ska få en känsla för hur mycket resurser som krävs för en måltid. Fokus ligger inte på att de får med exakt alla inblandade. Reflektera tillsammans över det orimliga i att vi ändå slänger så mycket mat som inte ens hinner nå våra magar.

Utgå från bildspelet "Maten på vår tallrik". Ladda ner presentationen till din dator genom att klicka på de tre prickarna i den grå menyraden längst ner.

5. Så vad kan vi göra? ⏰ 5-10 min

Se följande film: Klimatsmart mat | Lär dig om framtidens mat | UR Play , 5 min

Skärmavbild 2023-12-06 kl. 12.03.08.png

Johan Kuylenstiernas tips i korthet:

 • Kolla efter märkningar

 • Äta svenskt och ekologiskt

 • Välja vegetariska alternativ så gott det går

bottom of page