top of page

ANVÄND IGEN - om cirkulär ekonomi,
nya sätt att producera och konsumera

Arbetspass, 60 min

toppen

Introduktion till dig som lärare 

 

Överallt i naturen finns det lysande exempel på kretslopp: vattnets, kolets, syrets och så vidare. I naturen pågår ständigt processer där allting tas tillvara och ingenting går till spillo. Där energikällorna är förnyelsebara och resurserna ändliga och därmed värdefulla. Människan har genom årtusenden varit en del av de kretsloppen och vi behöver återerövra den självklara kunskapen och ställa om vår konsumtion och produktion till system som efterliknar naturliga kretslopp - där ingenting eller minimalt går till spillo. 

 

Ett uttryck som idag används för detta är Cirkulär ekonomi. Ett begrepp som står i stark kontrast till den Linjära ekonomin som vi i huvudsak lever i idag. Med dagens växande kunskap om att våra resurser är ändliga är dock cirkulär ekonomi relativt enkelt att begripa. Det är ett logiskt sätt att tänka om vi utgår från vår kunskap om andra kretslopp. Med ändliga resurser kommer vi dessutom att behöva ställa om till mer cirkulära system. Men takten behöver öka och utmaningarna är stora i ett system där allt är anpassat efter det linjära. 

Globalt mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion har en tydlig inriktning för att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. EU:s lagstiftning och stimulansmedel är idag till stor del inriktade på cirkulär ekonomi och när det kommer till textilområdet är en ny hård lagstiftning på plats 2025 där producentansvaret ökar för all textil även efter att den använts “klart”. Målet är att reducera textilavfallet kraftigt och öka incitamenten för företag att betrakta textilavfallet som en värdefull råvara. Många spännande innovationer är på gång och eleverna möter mer av det i passet Sluta släng.

 

Beteendeförändringar och kunskap spelar roll. Det behöver både produceras mindre och vi behöver konsumera mindre, men det vi konsumerar måste vara en del av ett tydligt kretslopp. Det cirkulära måste bli den nya normen. Det enda självklara.

 

Under det här passet kommer eleverna att få lättillgänglig fakta om skillnaden på linjär och cirkulär ekonomi och därefter kastas de direkt in i en övning där de utifrån några enkla steg kommer att “hitta på” ett eget cirkulärt företag/innovation av något slag. De kommer i detta arbetspass att i någon mån få “vistas” i framtidens normala. Hoppas vi! 

Innehåll i passet:

1. Ett bildspel som kort beskriver hur det går till när en t-shirt tillverkas linjärt respektive cirkulärt.

2. Övning där eleverna får hitta på egna cirkulära företag.

3. Reflektion

TID:

20 min

30 min

10 min

Praktiskt fix:

 

  • Förbered för att kunna visa bildspel Linjärt v/s Cirkulärt och en kort film 

  • Förbered ett större ark papper (till exempel A3) och pennor till varje grupp

  • Skriv ut Resurser till övningen Hitta på ett cirkulärt företag

  • Förbered för gruppindelning

Fördjupningstips

 

Naturvårdsverket: 

EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi 2020 

 

Två svenska nätverk för företag och organisationer som är/vill bli cirkulära:

Cradlenet 

Cireko

Naturskyddsföreningen: 

Vad menas med cirkulär ekonomi? - Naturskyddsföreningen 

Upplägg 


1. Linjär v/s Cirkulär ekonomi - en kort introduktion till begreppen ⏰ 20 min

 

Utgå från bildspelet, Linjärt v/s Cirkulärt som kort beskriver hur det går till när en t-shirt tillverkas linjärt respektive cirkulärt. Högst troligt har samtliga kläder i “er klädhög” i klassrummet och kläderna ni har på er just idag tillverkats linjärt. Ett enkelt berättarstöd finns i bildspelet för det allra mest väsentliga (visa i presentatörsvy "öppna stödanteckningar", så ser du det parallellt). Ladda ner presentationen till din dator genom att klicka på de tre prickarna i den grå menyraden längst ner om du behöver.

 

Utveckla gärna resonemanget och utgå från elevernas kunskap och utifrån vilka reflektioner ni gjorde i det inledande passet. 

2. Hitta på cirkulära företag 🖐️⏰ 30 min

 

Berätta för gruppen att de nu själva ska få komma på cirkulära innovationer/företagsidéer med hjälp av resurser som “blir över” i vårt samhälle idag. Det vill säga det som vi i en linjär ekonomi kallar avfall, men som i en cirkulär ekonomi är en tänkbar resurs. De kommer under ca 20 min spåna fram sin unika idé och presentera den för varandra i tvärgrupper. 

 

Dela in eleverna i grupper om 4-5 personer

 

a) Kreativ uppvärmning:

Gör först en uppvärmning i grupperna utifrån en t-shirt. Varje grupp ritar upp en t-shirt på ett papper (gärna ett A3) och placerar på mitten av bordet. Därefter fattar alla elever varsin penna och tillsammans får de under 60 sek skriva så många förslag de kan på olika kreativa sätt man kan använda en t-shirt på. (Instruktionen finns i bildspelet Linjärt v/s Cirkulärt).

 

Här är det inte fokus på de allra smartaste förslagen, utan på att få igång kreativiteten och därmed är alla förslag bra!

b) Hitta på ett cirkulärt företag med hjälp av textilrester och annat som blivit över:

 

  • Låt varje grupp få sina resurser (finns för utskrift). Varje grupp ska ha ett ark var med fyra resurser. 

  • Varje grupp placerar sina resurser väl synliga i mitten av bordet. Tänk också att varje bild symboliserar stora mängder av just den resursen.

  • Varje grupp spånar tillsammans fram ett cirkulärt företag utifrån just deras resurser. Vad kan det bli om man kombinerar vilt? För vilka kan de lösa ett problem och samtidigt ta tillvara på en övergiven resurs? 

 

Obs! Idéerna behöver ej vara genomförbara i verkligheten utan detta är en träning att tänka nytt av det som vi redan har.

 

För att hjälpa eleverna att komma igång och förstå hur de kan tänka, ge ett exempel utifrån följande resurser (exemplet finns också i bildspelet):

“Av de här resurserna… skulle det till exempel gå att bygga bänkar till offentliga miljöer, som vänthallar på sjukhus eller skolor. Bänkarna byggs av lastpallarna och sitsar sys av jeanstyg och av dragkedjor som man sytt ihop (kanske får placeras i ryggarna, så att det ej blir rump-skav ;). Fyllningen görs av allt det jeansspill som blir över som man kan strimla till små bitar. Och CD-skivorna blir ihop med dragkedjorna någon form av vindspel/drömfångare/konstverk som kan utsmycka väntplatserna… Företaget heter JEANSVILAN.”

Tips!

Håll ganska högt tempo i övningen! Ha fokus på att det ska vara roligt och att eleverna förhoppningsvis blir förvånade över hur snabbt och enkelt de kan komma på nytt. Många av dem kommer ju högst troligt arbeta i branscher som inte ännu sett dagens ljus och behöva vara påhittiga!

c) Dela idéerna med varandra!

Berätta för minst en annan grupp om er cirkulära idé, fler om ni hinner. Uppmuntra varandra! 

3. Reflektion 10 min

 

Reflektera utifrån frågor såsom: 

Vilka reflektioner gör ni? 

Hur tänker ni att framtidens jobb kan påverkas? 

Det kommer ju att uppstå helt nya jobb som vi inte ens vet om idag! 

 

Återigen, det absolut enklaste sätten att göra skillnad är: 

1. Köp mindre!

2. Använd plaggen längre!

3. Köp något begagnat någon gång per år - det är ett cirkulärt sätt att konsumera!

bottom of page