top of page

NORMER - vi lyssnar på forskningen och utmanar våra oskrivna regler!

5.png

Arbetspass, 60 min

Introduktion till dig som lärare

 

I det här passet kommer eleverna att både få syn på, lära sig mer om och utmana normer. Vissa normer är vi fullt medvetna om, andra är osynliga och något vi kanske inte alltid har uttalat, utan mer har på känn. En viktig del är också att få kunskap om vilken roll normerna spelar för hur människor kan leva sina liv.

Fördjupningstips

 • Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, vid Nationella

sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet:

Forskningsrapport med genusperspektiv på hållbara livsstilar

 

 • Ted-talk film 10:35 min

Toilets, bowties, gender and me | Audrey Mason-Hyde | TEDxAdelaide

Innehåll i passet: 

 1. Bildspelet Normer sätter igång passet

 2. Hallå forskning! En kort film med genusforskare Greta Bladh från Mittuniversitetet följt av gemensam reflektion

 3. Praktisk övning för att utmana sin normkreativitet

TID:

10 min

15 min

 

 

35 min

Praktiskt fix inför övning NORMKREATIVITET

 • Foton på eleverna (A4), 2 per elev

 • Tidningar och magasin att klippa i

 • Textilier, silkespapper, tidningspapper, osv 

 • Kartong att göra fotoramar av

 • Lim, saxar, pennor

 • Skriv ut instruktioner

 • Förbered för en kollageutställning någonstans på skolan

Craftivism.png

Upplägg

1. Vad är normer? ⏰ 10 min

 

Utgå från bildspelet, "Normer". Ladda ner presentationen till din dator genom att klicka på de tre prickarna i den grå menyraden längst ner. Ett berättarstöd finns i bildspelet (visa i presentatörsvy "öppna stödanteckningar"). Berättarstödet finns även att ladda ner här.

Utveckla gärna resonemanget så att det passar dina elever och din egen undervisning i frågorna. 

unnamed (10).png

2. Hallå forskning! ⏰15 min

 

a) Se filmen Vem tränar vad? med forskar-Greta (2,44 min)

Greta Bladh, genusforskare vid Mittuniversitetet, har forskat på hur människor rör sig på ett gym, utifrån genus, det vill säga vilket kön man anser sig tillhöra. Greta har studerat hur normer begränsar våra kroppar att röra sig och hur vi rör och tränar oss på ett gym.

 

b) Reflektera tillsammans

I filmen avslutar Greta Bladh med frågan: Var kan du se manligt och kvinnligt i din vardag? Reflektera tillsammans i grupper om 2-5 personer utifrån följande frågor:

 

 • Hur rör vi oss fysiskt? Är det skillnad på hur vi rör oss utifrån genus?

 • Har du själv erfarenhet av att träna på gym? Isåfall, hur är din upplevelse?

 • Vilka begränsningar finns? Hur är till exempel miljön på gymmet utformad?

 • Kan du se några paralleller till skolidrotten?

 • Skulle du vilja kunna röra dig eller träna på andra sätt? Hur?

pexels-rdne-stock-project-7020996.jpg

4. Övning - NORMKREATIVITET ⏰35 min

 

 • Vem kan jag bli, vem får jag vara?

unnamed9.jpeg
unnamed.jpeg
unnamed10.jpeg

Bilder som förändrar världen (2016) är en bildhandbok skapad av Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson i samarbete med Gävle kommun. Den innehåller lättillgängliga texter om genus, normer och inkludering, tips, personporträtt, intervjuer och bildexempel på både bra och dåligt genustänk från media, reklam och kommunbroschyrer – såväl lokalproducerade genusfloppar som normkreativa pärlor från hela Sverige.

 

Alla behöver utforska sina fördomar. Det ska eleverna få göra nu genom att titta på och reflektera över några bilder samt göra en rolig bildövning.

 

Del 1) Titta gemensamt på storbild på följande fyra bilder från Bildhandboken:

Ladda om du vill, ner presentationen till din dator genom att klicka på de tre prickarna i den grå menyraden längst ner. Där kan du även välja att skriva ut instruktionerna om du vill dela ut till grupperna i stället.

Om vi ska komma ifrån det stereotypa och istället tänka normkreativt kan vi behöva ta på oss våra genusglasögon.

Reflektera tillsammans eller i grupper om 2-5 personer:

 • Vilka personer ser ni på bilderna?

 • Vad sysslar personerna med?

 • Vad tänker ni om varje bild? Är det något i bilden som bryter mot din föreställning av vad manligt/kvinnligt är?

 • Vilka budskap förmedlar bilderna?

 • Vad kan hända om man bryter en norm kopplad till kön? Vilka konsekvenser kan det få?

I Bilder som förändrar världen står det att bilder – liksom förebilder – visar oss vad som är möjligt. Om du aldrig har sett någon som liknar dig göra en speciell sak, är det troligt att du själv inte ens kommer på tanken att försöka. Du har svårt att bli vad du inte kan se. Fördomar och stereotyper blockerar människors möjligheter att drömma. Och drömma behöver vi, för i drömmen är allting möjligt.

Del 2) Bildkollage: En vanlig dag ser jag ut såhär. Men om jag får hitta på, hur ser jag ut då? 

Eleverna kommer att få utforska normer och utmana sina fördomar genom en praktisk bildövning. Nu finns möjligheten att verkligen tänka utanför ramarna! Låt eleverna arbeta enskilt utifrån ett av sina två foton på A4. Instruktioner till eleverna finns i bildspelet ovan, låt det ligga uppe under övningen. Gå gärna igenom instruktionerna först i helklass. 

Gör så här:

 • Skapa ett kollage av hur du skulle vilja prova att se ut. 

 • Använd en av dina två fotokopior som grund. Klipp från tidningar och magasin, använd gärna textil och annat material att bygga med på bilden. Dröm och hitta på, experimentera vilt!

 • Gör egna ramar av kartong till varje foto. Det vill säga två stycken.

 • Limma fast varje ram på respektive bild.

Om det passar: förbered inför en kollageutställning med två ramar per elev bredvid varandra, ett “vanligt-jag” och ett “påhittat-jag”.

Namnlös design (20).png
bottom of page