top of page

FÖRBEREDELSER - till er som lärare inför temadagen om kläder

Namnlös design (20).png

Innehåll i denna box:

 

 1. En temadag om kläder - varför då?

 2. Om värdet av att få tänka och göra tillsammans

 3. Sammanfattning av innehållet i temadagen

 4. Förslag på hur man kan lägga upp en temadag

 5. Material som behöver förberedas inför temadagen

1. En temadag om kläder - varför då? 

Klimat och konsumtion hänger tätt ihop. Konsumtion av kläder står globalt för ca 10 % av de totala klimatutsläppen och i Sverige shoppar vi kläder som aldrig förr. Närmare bestämt 14 kg kläder per person och år i genomsnitt! Oavsett stad eller glesbygd är köpet inte mer än ett knapptryck bort. Om vi ska nå klimatmålen behöver vi ställa om både vår produktion och konsumtion. 

 

Syftet med mål 12 i Agenda 2030 är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. 

 

Här finns med andra ord en mängd perspektiv som kan flätas in i skolans undervisning. Och att välja ingången via kläder är smart, då kläder berör och engagerar. Det handlar om den egna identiteten, likaväl som om företags möjlighet att tjäna pengar på vårt identitetsbygge. Det handlar om människor, om de som ska bära plaggen och de som varit med i hela den långa tillverkningsprocessen. Det handlar om resurser, om normer, om krass verklighet för människor. Vi behöver köpa mindre, använda längre och samhället måste blir mer cirkulärt. Så vi vill bredda bilden för de unga under en dag - så att de aktivt kan vara med i den processen där vi både får tänka och göra på nya sätt tillsammans.

2. Om värdet av att få tänka och göra tillsammans

Tanken med temadagen är att få vara i ett innehåll under en hel dag och få olika perspektiv för att kunna skapa en större helhetsbild och förståelse för komplexiteten. Görandet i form av både kreativa övningar i varje pass, samt ett helt block av “prova-på” är centralt under dagen, då vi utgår både från kreativitetens betydelse för lärandet samt klimatspykologins perspektiv kring hur vi tar oss från oro till handling. 

 

Då målet med samtliga temadagar är att minska oro och passivitet bland unga och öka deras handlingsutrymme, för att i förlängningen även skynda på omställning, bygger varje enskild temadag på olika typer av aktivt görande och hög delaktighet från målgruppen. Unga behöver både få veta sanningen om klimatförändringarna och få träning i att sätta ord på sina känslor relaterat till informationen. De behöver också få veta vad de kan bidra med och vad de ska göra för att kunna må så bra som möjligt. 

 

Upplägget bygger därmed på de fyra faktorer som enligt forskning* inom klimatpsykologi behövs för att det ska bli möjligt:

 

 • Gruppen - vi behöver en stor, trygg grupp där vi är bra på att stötta varandra, samarbeta och lösa problem.

 • Agerandet - att få engagera oss i frågor där det finns en sannolikhet att vi kommer märka resultat.

 • Meningsfullheten - känslan av meningsfullhet och hopp finns först när vi verkligen är med och påverkar och ser att det som behöver hända börjar hända.

 • Hoppet - få hopp genom att se positiva trender, hur forskare och klimatorganisationer arbetar på ett tillitsfullt sätt.

3. Sammanfattning av innehållet i temadagen

 

Följande arbetspass ingår i temadagen och innehållet finner ni i boxarna med samma namn: 

VÄLKOMMEN

⏰ 30 min

En gemensam start och en inspirerande igångsättning av temadagen. Under passet sätts stämningen för dagen och utmaningarna kring klädkonsumtionen och klädindustrin illustreras på olika vis. Så även glädjen och kreativiteten kring kläder och mode.

GÖR

⏰ 60 + 60 min

Eleverna får dyka in i Fast fashion och Ultra fast fashion för att snabbt landa i dess mer hållbara motsats - Slow fashion. Eleverna kommer att få arbeta praktiskt och själva prova på olika sätt att utöva Slow fashion, b la hur man kan förlänga livet på plagg och hur man kan förändra dem och göra dem mer personliga.

ANVÄND IGEN

⏰ 60 min

Under det här passet kommer eleverna att få lättillgänglig fakta om skillnaden på linjär och cirkulär ekonomi och därefter kastas direkt in i en övning där de utifrån några enkla steg kommer att “hitta på” ett eget cirkulärt företag/innovation av något slag. De kommer i detta arbetspass att i någon mån få “vistas” i framtidens normala. Hoppas vi!

SLUTA SLÄNG

⏰ 60 min

Under det här passet kommer eleverna att både få fundera kring hur mycket energi, resurser och människor som går åt för att producera en t-shirt idag och även kika på vad som händer med den när den använts klart. Var begravs egentligen en tröja? Eleverna får också några glimtar av hur nutida forskning på textilområdet utforskar nya lösningar.

TÄNK OM

⏰ 15 min

Eleverna har haft en hel dag med mängder av ny input, tankar och känslor. Syftet med den sista, korta stunden är att få göra en gemensam reflektion, att få syn på om de har Tänkt om och vad som kan hända om fler tänker om och börjar agera utifrån det.

4. Förslag på hur man kan lägga upp sin temadag

Lägg upp er temadag på det sätt som passar er organisation och era elever bäst. Innehållet är tänkt för helklass, med möjlighet att köra flera klasser parallellt. Alla arbetspass skall kunna ledas av alla lärare och ni kan antingen organisera er så att samma lärare följer samma elever genom hela dagen och tar ansvar för allt innehåll eller att ni “fördelar passen” och tar ansvar för en del var genom hela dagen. Vissa pass känns förmodligen olika bekväma  för olika ämneslärare - dra nytta av era olika kompetenser! Det är skönt att vara fler tillgängliga vuxna, speciellt under de praktiska momenten. 
 

Lärare i SO, bild, hem- och konsumentkunskap samt slöjd på Mörsils skola som tillsammans planerade och drog med övriga kollegor på en temadag om kläder med sina tre årskurs nior i mars 2023.

Nedan följer exempel på hur man kan lägga upp temat över en heldag för tre parallella grupper.

(Eller så kan man se det som tre olika förslag på hur man kan lägga upp dagen)

SPÅR 1

8:30 - 9:00 

VÄLKOMMEN

⏰ 30 min

9:00 - 9:15

RAST

⏰ 15 min

9:15 - 10:15

GÖR

⏰ 60 min

10:15 - 10:45

RAST

⏰ 15 min

10:45 - 11:45

GÖR fortsättning

⏰ 60 min

11:45 - 12:30

LUNCH 

⏰ 45 min

12:30 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 15.00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

SLUTA SLÄNG

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

ANVÄND IGEN

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

TÄNK OM

⏰ 15 min

SPÅR 2

VÄLKOMMEN

⏰ 30 min

RAST

⏰ 15 min

SLUTA SLÄNG

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

ANVÄND IGEN

⏰ 60 min

LUNCH 

⏰ 45 min

GÖR

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

GÖR fortsättning

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

TÄNK OM

⏰ 15 min

SPÅR 3

VÄLKOMMEN

⏰ 30 min

RAST

⏰ 15 min

ANVÄND IGEN

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

SLUTA SLÄNG

⏰ 60 min

LUNCH 

⏰ 45 min

GÖR

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

GÖR fortsättning

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

TÄNK OM

⏰ 15 min

Tips!

Det sista passet, Tänk om, kan man ta dagen efter om eleverna är för trötta efter dagen för att orka reflektera och utvärdera. 

 

 

Exempel på hur innehållet skulle kunna delas upp på två halvdagar: 

DAG 1

8:30 - 9:00 

9:00 - 9:15

9:15 - 10:15

10:15 - 10:45

10:45 - 11.45

VÄLKOMMEN

⏰ 30 min

RAST

⏰ 15 min

ANVÄND IGEN

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

SLUTA SLÄNG

⏰ 60 min

DAG 2

8:30 - 9:30

GÖR

⏰ 60 min

9:30 - 10:00

RAST

⏰ 30 min

10:00 - 11:00

GÖR fortsättning

⏰ 60 min

11:00 - 11:30

RAST

⏰ 30 min

11:30 - 11:45

TÄNK OM

⏰ 15 min

5. Material som behöver förberedas inför temadagen

Inne i varje arbetspass finns en punktlista med vad som behöver förberedas inför respektive arbetspass. Men övergripande för hela temadagen är en säck med ca 14 kg kläder per klass, kläder som inte längre används. 14 kg kläder motsvarar den mängd kläder som konsumeras i Sverige per person/år. “Era” 14 kg kläder är centrala under temadagen, både som utgångspunkt för tänkandet och reflekterandet, men också för görandet och möjligheten att få vara med och prova göra på nya sätt. Det sorgliga är att 14 kg avlagda kläder går väldigt enkelt att samla ihop. 

Förslag på hur det kan gå till: 

 

Kontakta er lokala second handbutik (om det finns någon sådan i er stad eller by). I princip alla second handbutiker får in långt mycket mer kläder än de kan sälja och en hel del i sämre skick än vi är beredda att köpa, så det brukar finnas säckar som ska vidare. Second handbutikerna delar också kunskapen om att vi överkonsumerar kläder och vill få oss att handa mer begagnat, en dag som sprider den kunskapen brukar ligga helt i linje med deras övriga verksamhet. Ett tips är också att be om ett studiebesök “innanför” butiken, där sorteringen sker. 

 

Om man inte kan få tag på 14 kg från en second hand, pga av att man till exempel är verksam på landsbygd eller i glesbygd kan man till exempel: 

 

 • fråga föräldrar

 • ställ en låda på den lokala mataffären med en vänlig förfrågan 

 • låta alla lärare på skolan bidrar med ett antal plagg var

 • samverka med någon annan förening och på så vis samla in kläderna


 

Lycka till!

Toppen
bottom of page