top of page
Fästpunkt 1

FÖRBEREDELSER - till er som lärare inför temadagen om mat

Namnlös design.png

1. En temadag om mat - varför då?

VÅR MAT (7).png

Vi lever i ett överflöd av mat, åtminstone i vår del av världen. De flesta av oss äter dessvärre inte så hälsosamt och jordens miljö mår allt sämre av vår storskaliga livsmedelsproduktion. Vi behöver ändra våra matvanor, både för vår hälsa och för vår miljö. Hav som Östersjön drabbas hårt av jordbruksutsläpp, regnskogar i till exempel Amazonas huggs ner för att ge plats åt betande kor och sojabönor som ska bli djurfoder. Människans matproduktion leder till utfiskning och hot om att arter försvinner både till havs och på land. Och när det kommer till klimatfrågan orsakar jordbruket globalt en fjärdedel av jordens klimatfarliga utsläpp, vilket kan jämföras med flyget som orsakar 2-3 % av klimatutsläppen. 

(Fakta hämtad från SVT:s Vetenskapens värld Framtidens mat).  

 

Mycket spännande forskning pågår för att ta fram framtidens mat, allt från storskalig odling av alger till nya typer av proteinkällor. Men i den här temadagen fokuseras framförallt på hur vi bättre kan ta tillvara på det vi faktiskt redan har producerat. Globala målen har som mål att till 2030 halvera matsvinnet i världen. Smart plan! För bara matsvinnet står för tio % av världens växthusgasutsläpp.

 

Förhoppningsvis breddas bilden för era unga under den här dagen - så att de aktivt kan vara med i den processen där vi både får tänka och göra på nya sätt tillsammans för att skapa förändring. I detta fall att slänga mindre, äta mer vegetariskt och minska mängden kött. 

VÅR MAT (8).png
Fästpunkt 2

2. Om värdet av att få tänka och göra tillsammans

 

Tanken med temadagen är att få vara i ett innehåll under en hel dag och få olika perspektiv för att kunna skapa en större helhetsbild och förståelse för komplexiteten. Görandet i form av både kreativa övningar i varje pass, och verkliga ätbara “prova-på-moment” är centrala under dagen, då upplägget utgår både från kreativitetens betydelse för lärandet samt klimatspykologins perspektiv kring hur vi tar oss från oro till handling. 

 

Då målet med samtliga temadagar är att minska oro och passivitet bland unga och öka deras handlingsutrymme, för att i förlängningen även skynda på omställning, bygger varje enskild temadag på olika typer av aktivt görande och hög delaktighet från målgruppen. Unga behöver både få veta sanningen om klimatförändringarna och få träning i att sätta ord på sina känslor relaterat till informationen. De behöver också få veta vad de kan bidra med och vad de ska göra för att kunna må så bra som möjligt. 

 

Upplägget bygger därmed på de fyra faktorer som enligt forskning* inom klimatpsykologi behövs för att det ska bli möjligt:

 

  • Gruppen - vi behöver en stor, trygg grupp där vi är bra på att stötta varandra, samarbeta och lösa problem.

  • Agerandet - att få engagera oss i frågor där det finns en sannolikhet att vi kommer märka resultatet

  • Meningsfullheten - känslan av meningsfullhet och hopp finns först när vi verkligen är med och påverkar och ser att det som behöver hända börjar hända.

  • Hoppet - få hopp genom att se positiva trender, hur forskare och klimatorganisationer arbetar på ett tillitsfullt sätt.

VÅR MAT (25).png
Fästpunkt 3

3. Sammanfattning av innehållet i temadagen

 

Följande arbetspass ingår i temadagen och innehållet finner ni i boxarna med samma namn: 

GOD MORGON

⏰ 60 min

TACK FÖR MATEN

⏰ 60 min

MINSKA MATSVINNET

⏰ 60 min

En gemensam och inspirerande igångsättning av temadagen där utmaningarna kring vår matkonsumtion och matsvinn illustreras på olika vis, så även glädjen och kreativiteten kring att vara med och göra själva. Isabelle McAllister inspirerar och Mittuniversitetets forskare Henrik Haller gör hållbar frukost. Möjligheten finns att bygga passet runt en riktig frukost där eleverna får vara med och skapa innehållet.

Här får eleverna lättillgänglig fakta om utmaningarna för det livsmedelssystem vi har idag, de får tänka till kring hur mycket resurser som krävs för en helt vanlig middag och får input kring hur ett mer hållbart livsmedelssystem skulle kunna se ut.

Eleverna får återigen möta forskaren Henrik Haller, men här är det skollunchen som står i fokus och hur den kan vara med och bidra till ett mer hållbart ätande. De får också möta dumpstrings-experten Andreas Jakobsson som är journalist, författare och föreläsare med fokus på matsvinn och miljöfrågor och på olika vis närma sig tankar om både mat, matsvinn och hur det skulle kännas att äta redan slängd mat.

BRUNA BANANER

⏰ 60 min

TÄNK OM

⏰ 45 min

Här får eleverna ta till vara på frukt som annars förmodligen skulle ha slängts bort. De får omvandla det till något gott och lyxigt! De får också genomföra en smak-challenge av produkter som passerat bäst-före datum och såklart reflektera kring det.

I det sista passet knyts dagen ihop, olika tankar och värderingar luftas i en fyra-hörn övning och en enkel utvärdering. Förhoppningsvis har eleverna fått nya perspektiv genom att tänka kring mat och matsvinn med många sinnen närvarande och möta problem och möjligheter ur många olika perspektiv.

Fästpunkt 4

4. Förslag på hur man kan lägga upp sin temadag

Lägg upp er temadag på det sätt som passar er organisation och era elever bäst. Innehållet är tänkt för helklass, med möjlighet att köra flera klasser parallellt. Alla arbetspass skall kunna ledas av alla lärare och ni kan antingen organisera er så att samma lärare följer samma elever genom hela dagen och tar ansvar för allt innehåll eller att ni “fördelar passen” och tar ansvar för en del var genom hela dagen. Vissa pass känns förmodligen olika bekväma  för olika ämneslärare - dra nytta av era olika kompetenser! Det är skönt att vara fler tillgängliga vuxna, speciellt under de praktiska momenten. 
 

VÅR MAT (9).png

Nedan följer exempel på hur man kan lägga upp temat:

1. För en enskild grupp över en heldag

2. För tre parallella grupper över en heldag

3. Hur innehållet skulle kunna delas upp på två halvdagar

 

Se det som förslag och självklart “bygger” ni er dag utifrån era tider och ramar.
 
1. En enskild grupp : 

8:30 - 9:30 

9:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 - 12:45

12:45 - 13:15

13:15 - 14:15

14:15 - 14:45

14:45 - 15:30

GOD MORGON

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

TACK FÖR MATEN

⏰ 60 min

LUNCH 

⏰ 45 min

BRUNA BANANER

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

MINSKA MATSVINNET

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

TÄNK OM

⏰ 45 min

2. för tre parallella grupper över en heldag:

SPÅR 1

8:30 - 9:30 

GOD MORGON

⏰ 60 min

SPÅR 2

GOD MORGON

⏰ 60 min

SPÅR 3

GOD MORGON

⏰ 60 min

9:30 - 10:00

RAST

⏰ 30 min

10:00 - 11:00

TACK FÖR MATEN

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

BRUNA BANANER

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

MINSKA MATSVINNET

⏰ 60 min

11:00 - 11:15

RAST

⏰ 15 min

11:15 - 12:15

BRUNA BANANER

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

MINSKA MATSVINNET

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

TACK FÖR MATEN

⏰ 60 min

12:15 - 13:00

LUNCH 

⏰ 45 min

13:00 - 14:00

MINSKA MATSVINNET

⏰ 60 min

LUNCH 

⏰ 45 min

TACK FÖR MATEN

⏰ 60 min

LUNCH 

⏰ 45 min

BRUNA BANANER

⏰ 60 min

14:00 - 14:30

RAST

⏰ 30 min

14:30 - 15.15

TÄNK OM

⏰ 45 min

RAST

⏰ 30 min

TÄNK OM

⏰ 45 min

RAST

⏰ 30 min

TÄNK OM

⏰ 45 min

3. hur innehållet skulle kunna delas upp på två halvdagar:

DAG 1

8:30 - 9:30 

GOD MORGON

⏰ 60 min

DAG 2

MINSKA MATSVINNET

⏰ 60 min

9:30 - 10:00

RAST

⏰ 30 min

10:00 - 11:00

TACK FÖR MATEN

⏰ 60 min

11:00 - 11:15

11:15 - 12.00

RAST

⏰ 30 min

BRUNA BANANER

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

TÄNK OM

⏰ 45 min

Fästpunkt 5

5. Material/allt som behöver förberedas inför temadagen

Börja med att titta på filmen "Konsumtion" med Isabelle McAllister, 22:51 min, tillsammans med eleverna, någon eller några dagar innan ni ska ha temadagen. Filmen är en introduktion till hela området klimat och konsumtion och en förberedelse för eleverna i ämnet.

VÅR MAT (34).png

Inne i varje arbetspass finns en punktlista med vad som behöver förberedas inför respektive arbetspass. Men övergripande för hela temadagen är fyra kassar med mat, varav “kasse fyra” innehåller frukt och grönt som rensats ut från matbutik pga av skönhetsfel, skada eller liknande. De fyra kassarna ska illustrera mängden matsvinn i Sverige, där var fjärde påse motsvarar den mängd som slängs. Det vill säga 1/4 av all inköpt mat blir rent svinn! Tanken är att kasse 1-3 bara kan vara låtsasfyllda (det vill säga med tomma förpackningar eller bara fyllda med något så att de ser fulla ut). Kasse fyra är fylld på riktigt.

Förslag på hur det kan gå till att fylla “Kasse fyra”:

Kontakta er lokala matbutik då i princip alla matbutiker rensar ut frukt som de har svårare att sälja. Vi konsumenter har nämligen vant oss vid att fruktdisken alltid ska se 100% fräsch ut! Dagligen rensas frukt ut som inte håller måttet men som är fullt ätbar. Några butiker säljer till sänkt pris, men det motsvarar sällan allt som rensas ut. Frukten som sorteras ut kan ha något skönhetsfel eller skada, att en frukt i en nätpåse blivit dålig och att därmed hela påsen slängs eller att bananerna börjat bli bruna. Många matbutiker har skärpt sitt arbete med att minska matsvinnet och samarbetar gärna kring en sådan här dag. Be även om att få yoghurt eller fil som snart eller nyss passerar bäst-före datum. Om ni vill starta dagen med att äta frukost tillsammans behöver overnight-oats förberedas dagen innan så att det räcker till alla. Som topping på dessa kan det vara gott med bär eller frukt, be gärna butiken även om detta. Läs mer i passet God-morgon och Bruna bananer för att se hur allt ska användas och skapa er en bild av vad ni önskar få tag på.

 

Självklart är det ett fantastiskt undervisningstillfälle att involvera elever även i detta steg om den möjligheten finns. 

 

Övrigt material som kan vara bra att förbereda en stund i förväg, som kanske inte finns på skolan:

  • Ordna en vattenmelon eller annan passande, rund frukt eller rotsak till passet Tack för maten

  • Gamla mattidningar, här kan både föräldrar och second hand vara bra tips

  • Eventuellt extra stavmixrar eller blenders (se pass God morgon)

  • Välj om ni vill göra fasta gruppindelningar som eleverna följer temadagen igenom eller hur ni vill organisera er. Gå igenom grovt upplägg och hålltider för eleverna inför temadagen.

 

Lycka till!

caju-gomes-QDq3YliZg48-unsplash.jpg
Fästpunkt 6
bottom of page