top of page
Fästpunkt 1

FÖRBEREDELSER - till er som lärare inför temadagen om identitet

2.png

Innehåll:

 1. En temadag om identitet - varför då?

 2. Om värdet av att få tänka och göra tillsammans

 3. Sammanfattning av innehållet i temadagen

 4. Förslag på hur man kan lägga upp sin temadag

 5. Material som behöver förberedas inför temadagen

1. En temadag om identitet - varför då?

Vem är jag? 

Vem är jag i olika grupper och sammanhang? Vem blir jag? Vem vill jag vara? Dessa eviga frågor som ständigt har upptagit människans tankar och görande. I vår individualistiska tid har det blivit extra viktigt att uttrycka just sitt unika jag. Vad nu det är!? För vi existerar ju alltid i relation till en grupp, hur gärna vi än vill tro att andras åsikter inte spelar någon roll eller att vi till exempel väljer vår stil helt själva, oberoende av årets trender. Vår hjärna har nämligen inte utvecklats mycket sedan stenåldern. Den är anpassad för att leva på savannen och där hängde hela vår överlevnad ihop med att vara en del av en grupp och att samarbeta. Och stenåldershjärnans värsta scenario är fortfarande att bli utslängd ur gruppen. Så vi vill vara unika, men lagom unika och ungefär på samma sätt som alla andra. 

Ur ett tillväxtperspektiv är det fantastiskt att alla vill hitta sitt personliga “unika” jag och låta det ta sig uttryck i det personliga hemmet, den egna klädstilen, de unika resorna. Ur ett planetärt perspektiv är det katastrof. 

Klimat och konsumtion är nära sammankopplat med hur vi ser på vår identitet. Under den här dagen kommer eleverna att få närma sig kluriga frågor om normer, status, om hur människor med hög status som regel står för den största klimatpåverkan och hur kan vi acceptera att det är så? Är det med andra ord hög status att paja vår planet? Kan normer ändras? Och hur funkar reklam? Influencers? Väljer jag verkligen själv min unika stil?

Ska vi ändra våra konsumtionsmönster behöver vi klura på hur vår identitet har kommit att bli så tätt ihopknippat med just konsumtion. 
 

2.png

Kan vi göra motstånd, lära oss något om oss själva och till och med bygga vår identitet genom att göra saker själva och tillsammans? Eleverna kommer att få prova på Craftivism och med hjälp av händer och hjärta klura ut hur de tänker kring kopplingen mellan identitet, klimat och konsumtion. 

Ordet craftivism är en sammanslagning av det engelska ordet ”craft” och ordet ”aktivism”.

 • Craft = slöjd

 • Aktivism = att aktivt göra något för att påverka och förändra sin omgivning eller situation.

Craftivism betyder helt enkelt att påverka sin omgivning med hjälp av slöjd och skapande.

Förhoppningsvis breddas bilden för era unga under den här dagen - så att de aktivt kan vara med i den processen där vi både får tänka och göra på nya sätt tillsammans för att skapa förändring. 

2. Om värdet av att få tänka och göra tillsammans

 

Tanken med temadagen är att få vara i ett innehåll under en hel dag och få olika perspektiv för att kunna skapa en större helhetsbild och förståelse för komplexiteten. Görandet i form av både kreativa övningar i varje pass, och verkliga ätbara “prova-på-moment” är centrala under dagen, då upplägget utgår både från kreativitetens betydelse för lärandet samt klimatspykologins perspektiv kring hur vi tar oss från oro till handling. 

 

Då målet med samtliga temadagar är att minska oro och passivitet bland unga och öka deras handlingsutrymme, för att i förlängningen även skynda på omställning, bygger varje enskild temadag på olika typer av aktivt görande och hög delaktighet från målgruppen. Unga behöver både få veta sanningen om klimatförändringarna och få träning i att sätta ord på sina känslor relaterat till informationen. De behöver också få veta vad de kan bidra med och vad de ska göra för att kunna må så bra som möjligt. 

 

Upplägget bygger därmed på de fyra faktorer som enligt forskning* inom klimatpsykologi behövs för att det ska bli möjligt:

 

 • Gruppen - vi behöver en stor, trygg grupp där vi är bra på att stötta varandra, samarbeta och lösa problem.

 • Agerandet - att få engagera oss i frågor där det finns en sannolikhet att vi kommer märka resultatet

 • Meningsfullheten - känslan av meningsfullhet och hopp finns först när vi verkligen är med och påverkar och ser att det som behöver hända börjar hända.

 • Hoppet - få hopp genom att se positiva trender, hur forskare och klimatorganisationer arbetar på ett tillitsfullt sätt.

4_edited.jpg

3. Sammanfattning av innehållet i temadagen

 

Följande arbetspass ingår i temadagen och innehållet finner ni i boxarna med samma namn: 

HALLÅ

⏰ 30 min

STATUS

⏰ 60 min

NORMER

⏰ 60 min

En gemensam och inspirerande igångsättning av temadagen där eleverna får börja tänka kring kopplingen mellan vår identitet och vårt konsumtionssamhälle. Isabelle McAllister inspirerar med en film om identitet.

Hög status kopplas ofta till rikedom och konsumtion. De med hög status står också för den största klimatpåverkan.

I arbetspasset får eleverna reflektera över våra bilder av lyx och dess negativa miljöeffekter. Kan dagens statussymboler bli oacceptabla i framtiden, för dem som bryr sig om sin status?

I det här passet kommer eleverna att både få syn på, lära sig mer om och utmana normer. Vissa normer är vi fullt medvetna om, andra är osynliga och något vi kanske inte alltid har uttalat, utan mer har på känn. En viktig del är att få kunskap om vilken roll normerna spelar för hur människor kan leva sina liv.

CRAFTIVISM

⏰ 60+60 min

TÄNK OM

⏰ 15 min

Eleverna får dyka in i reklam och budskap som vi ständigt matas med, för att därefter få landa i Craftivism. Det blir gott om tid för praktiskt arbete och de får själva prova på olika sätt att sprida budskap och påverka med hjälp av sina egna händer.

Eleverna har haft en hel dag med mängder av ny input, tankar och känslor. Syftet med den sista, korta stunden är att få göra en gemensam reflektion, att få syn på om de har Tänkt om och vad som kan hända om fler tänker om och börjar agera utifrån det.

4. Förslag på hur man kan lägga upp sin temadag

Lägg upp er temadag på det sätt som passar er organisation och era elever bäst. Innehållet är tänkt för helklass, med möjlighet att köra flera klasser parallellt. Alla arbetspass skall kunna ledas av alla lärare och ni kan antingen organisera er så att samma lärare följer samma elever genom hela dagen och tar ansvar för allt innehåll eller att ni “fördelar passen” och tar ansvar för en del var genom hela dagen. Vissa pass känns förmodligen olika bekväma  för olika ämneslärare - dra nytta av era olika kompetenser! Det är skönt att vara fler tillgängliga vuxna, speciellt under de praktiska momenten. 
 

5_edited.png

Nedan följer exempel på hur man kan lägga upp temat:

1. För en enskild grupp över en heldag

2. För tre parallella grupper över en heldag

3. Hur innehållet skulle kunna delas upp på två halvdagar

 

Se det som förslag och självklart “bygger” ni er dag utifrån era tider och ramar.
 
1. En enskild grupp : 

8:30 - 9:00 

9:00 - 9:15

9:15 - 10:15

10:15 - 10:45

10:45 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 15:15

HALLÅ

⏰ 30 min

RAST

⏰ 15 min

STATUS

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

NORMER

⏰ 60 min

LUNCH 

⏰ 45 min

CRAFTIVISM

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

CRAFTIVISM

⏰ 60 min

TÄNK OM

⏰ 15 min

Tips!

Det sista passet, Tänk om, kan man ta dagen efter om eleverna är för trötta efter dagen för att orka reflektera och utvärdera. 

2. för tre parallella grupper över en heldag:

SPÅR 1

8:30 - 9:00 

9:30 - 9:15

HALLÅ

⏰ 30 min

RAST

⏰ 15 min

9:15 - 10:15

CRAFTIVISM

⏰ 60 min

10:15 - 10:45

RAST

⏰ 15 min

10:45 - 11:45

11:45 - 12:30

CRAFTIVISM

⏰ 60 min

LUNCH 

⏰ 45 min

12:30 - 13:30

13:30 - 14:00

STATUS

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

14:00 - 15.00

15:00 - 15:15

NORMER

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

15:15 - 15:30

TÄNK OM

⏰ 15 min

SPÅR 2

HALLÅ

⏰ 30 min

RAST

⏰ 15 min

STATUS

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

NORMER

⏰ 60 min

LUNCH 

⏰ 45 min

CRAFTIVISM

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

CRAFTIVISM

60 min

RAST

⏰ 15 min

TÄNK OM

⏰ 15 min

SPÅR 3

HALLÅ

⏰ 30 min

RAST

⏰ 15 min

NORMER

⏰ 60 min

RAST

⏰ 15 min

STATUS

⏰ 60 min

LUNCH 

⏰ 45 min

CRAFTIVISM

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

CRAFTIVISM

60 min

RAST

⏰ 15 min

TÄNK OM

⏰ 15 min

Tips!

Det sista passet, Tänk om, kan man ta dagen efter om eleverna är för trötta efter dagen för att orka reflektera och utvärdera. 

3. hur innehållet skulle kunna delas upp på två halvdagar:

8:30 - 9:00 

DAG 1

HALLÅ

⏰ 30 min

9:00 - 9:15

9:15 - 10:15

RAST

⏰ 15 min

STATUS

⏰ 60 min

10:15 - 10:45

RAST

⏰ 30 min

10:45 - 11.45

NORMER

⏰ 60 min

8:30 - 9:30

9:30 - 10:00

DAG 2

CRAFTIVISM

⏰ 60 min

RAST

⏰ 30 min

10:00 - 11.00

CRAFTIVISM

⏰ 60 min

11:00 - 11:30

RAST

⏰ 30 min

11:30 - 11:45

TÄNK OM

⏰ 15 min

5. Material/allt som behöver förberedas inför temadagen

 

Inne i varje arbetspass finns en punktlista med vad som behöver förberedas inför respektive arbetspass. 

 

Material som behöver förberedas en stund i förväg:

 

 • Fota alla eleverna i helfigur som de ser ut en vanlig dag på skolan. Ett foto per elev inför övningen “Normkreativitet” i arbetspass Normer. 

 • Skriv ut två kopior av respektive foto i A4. 

 • Välj om ni vill göra fasta gruppindelningar som eleverna följer temadagen igenom eller hur ni vill organisera er. Gå igenom grovt upplägg och hålltider för eleverna inför temadagen.

 • Förbered kepsar och mössor till Craftivism-passet. 

Förslag på hur det kan gå till att fixa kepsar och mössor: 

 

 • Kontakta er lokala second handbutik (om det finns någon sådan i er stad eller by) och fråga om de kan lägga undan kepsar och mössor till er. 

 • Be eleverna ta med sig keps eller mössa hemifrån som de kan göra om.

 • Ställ frågan till en lokal företagare eller förening som eventuellt har en låda med reklamkepsar eller reklammössor över som de kan upplåta till en makeover. 

 • Låt alla lärare på skolan inventera hemmavid och se hur många mössor eller kepsar de kan bidra med. 

 

Obs! Tvätta mössorna före användning om de haft tidigare ägare. Kepsar kan man lägga ett dygn i frysen om de är svåra att tvätta. Då dör eventuella löss som man inte vill sprida vidare. 

6.png
bottom of page