top of page
Fästpunkt 1

TÄNK OM - Vilka nya tankar har vi fått
och vad tar vi med oss vidare?

Namnlös design (8).png

Arbetspass, 45 min

Introduktion till dig som lärare

 

Eleverna har nu haft en hel dag med mängder av ny input och kanske nya tankar och känslor. De är förmodligen trötta. Syftet med det här sista passet är att få göra en gemensam reflektion och sammanfattning samt att förhoppningsvis känna motivation och uppmuntran att alla kan göra skillnad. Helt enkelt att få syn på om de har tänkt om och vad som kan hända om fler tänker om och börjar agera utifrån det.

VÅR MAT (23).png

Innehåll i passet: 

 1. Kort summering av dagen

 2. En kort film där Forskar-Henrik visar hur man kan odla matsvamp i kaffesump

 3. Fyra-hörn övning som gemensam avslutande reflektion för både lärare och elever, det blir en hjälp att reflektera över sina egna uppfattningar och kommunicera dessa i gruppen. Övningen är hämtad från WWF:s skolmaterial Mat på hållbar väg.

 4. Avslutande utcheckning, enskild utvärdering. Du som lärare får bedöma om denna enkla utvärdering passar eller om fyra-hörn övningen räcker. Förslag på frågor att utgå från finns nedan.

TID:

5 min

10 min

 

20 min

 

 

 

 

10 min

Praktiskt fix

 • Förbered fyra hörn övningen 

 • Lappar till enskild utvärdering

Upplägg 

 

1. Summera dagen! ⏰ 5 min

 

Gå tillsammans igenom vad ni har gjort och hur det har funkat.

VÅR MAT (20).png

2. Forskar-Henrik odlar ostronskivling i kaffesump ⏰ 10 min

En sista hälsning från Forskar-Henrik kommer här! Ett exempel på en optimal matproduktion som man kan göra hemma dessutom.

Tips!

Om ni vill prova att odla svamp på skolan så kan man beställa mycel från sidor på internet som till exempel Svamphuset

3. Har jag tänkt om? En fyra-hörn övning för att synliggöra åsikter ⏰ 20 min

 

Instruktion: 

Varje hörn i rummet representerar en åsikt i frågan. I mitten finns ytterligare ett

alternativ. Eleverna ställer sig i det hörn som bäst motsvarar deras åsikt i frågan.

Mitten av rummet representerar en egen infallsvinkel. Nedan finns fyra olika frågeställningar att utgå från.

 

Ge de olika hörnen samt mittcirkeln ett nummer. Ta upp frågeställningarna på storbild genom bildspelet "Fyra hörn". För respektive fråga, läs upp de olika alternativen och ge eleverna gott om tid att placera sig i rummet. Om ni vill ha det extra tydligt för eleverna, skriv svarsalternativen på papper och sätt upp på väggen i varje hörnElever som gjort samma val berättar sedan för varandra varför de valt det de valt. Låt sedan några elever från varje hörn samt mittgruppen motivera sina val. 

 

Obs! Var noga med att det inte finns något rätt eller fel svar och att man får ändra sig dessutom. För några elever är det här inte svårt men det finns antagligen ganska många i gruppen som tycker att det är både jobbigt och svårt att stå för en åsikt och kunna argumentera för den.

Övningen "Fyra hörn och mitt i" är hämtad från WWF:s skolmaterial Mat på hållbar väg.

Ladda ner presentationen till din dator genom att klicka på de tre prickarna i den grå menyraden längst ner.

4. Utcheckning ⏰ 10 min

 

Alla elever skriver på varsin lapp och svarar på frågor som: 

 

- Vad tar du framförallt med dig från den här dagen? 

- Finns det något du vill veta mer om och få fördjupad undervisning kring? 

- Finns det något du vill att vi ska fortsätta utveckla på vår skola för att minska vår klimatpåverkan genom maten? 


 

Uppmuntra till fortsatt engagemang!

VÅR MAT (24).png

Tips till vidare hkk-lektioner: 

 

 • Samarbeta med matbutiken framöver

 • Samarbeta med skolmatsalen

 • Sälja i skolcaféet

 • Testa att göra chips av morots- och potatisskal

 • Prata om nudging - Håll Sverige Rents nudgeguide är en guldgruva för inspiration om ni vill prova på det.

 • Prova att odla tillsammans, till exempel krasse

bottom of page