top of page
Fästpunkt 1

GOD MORGON - det är nu det börjar!

Arbetspass 1, 60 min

Namnlös design (1).png

Introduktion till dig som lärare

 

Detta pass gör alla elever som första pass på morgonen för att de ska få en gemensam start och igångsättning av temadagen. Passet går bra att genomföra i ett vanligt klassrum men kan också med fördel genomföras i skolmatsal eller hemkunskapslokal.

Tips och pepp! 
Då detta pass sätter tonen för dagen är det värt att “ladda” rummet med förväntan, nyfikenhet och omsorg. Om vi vill signalera något roligt och hoppfullt kring ett område som är tungt kan vi behöva ta i lite extra. Ett fint sätt att rama in denna dag är en gemensam enkel frukost. Se förslag nedan. Några moment behöver i så fall förberedas dagen före av ansvariga lärare eller tillsammans med några elever. Soft musik, någon extra duk och tända ljus kan också bidra till att sätta tonen. 

Vill man förenkla kan man avstå frukosten och därmed hoppa över moment 4 och 6 (se nedan). 

VÅR MAT (14).png

Innehåll i passet: 

 1. Välkomna och presentation av upplägget för dagen 

 2. Matsvinn vaddå?! Illustration av mängden matsvinn i Sverige, med hjälp av fyra matkassar där var fjärde påse, dvs 1/4 av all inköpt mat slängs. Kopplingen till aktuella globala mål och delmål.

 3. Första delen av mat-filmen med Isabelle Mc Allister 

 4. Göra smoothie utifrån de ingredienser som finns i “kasse fyra”.  

 5. Se andra delen av matfilmen

 6. Introducera forskar-Henrik och se Henriks frukostfilm. 

 7. Ät frukost ihop - overnight-oat och smoothie och se den sista delen av matfilmen

TID:

5 min

10 min

 

 

 

 

5 min

 

20 min

5 min

5 min

 

10-15 min

Praktiskt fix

 • 4 kassar med mat, varav tre "tomma" och en med “matsvinn“ (se mer i boxen Förberedelser)

 • Förbered för att kunna visa film

 • Förbered för att kunna visa bildspel (samtliga bilder ligger samlade i ett bildspel)

 • Skön spellista

 • Skriv ut Globalt mål 2, 12 och 12.3 - gärna i A3-format

 • Skriv ut “Isabelles tips” - gärna i A3-format

 • Förbered overnight oats (se instruktion i boxen Förberedelser) till hela klassen, plus glas och skedar

 • Olika toppings i skålar som eleverna kan välja att lägga på

 • Gruppindelning till att göra smoothies

 • Bunkar och mixerstavar, alternativt blender till det antal grupper som ska göra smoothies

Fördjupningstips:

Globalt mål 2 - Ingen hunger 

Följande delmål är bra att känna till: 
Delmål 2.1 Tillgång till säker och näringsrik mat för alla
Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder 

Globalt mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Följande delmål är bra att känna till:
Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen
Delmål 12.8: Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Upplägg

 

1. Välkomna! ⏰ 5 min 

 

Gå igenom upplägget för hela dagen så att alla känner sig trygga med vad som ska hända i stort.

2. Matsvinn vaddå?  ⏰ 10 min 

 

Dela följande tankar med eleverna (självklart på det sätt du känner dig bekväm med): 

 

En hel dag om mat, matsvinn och andra utmaningar med livsmedelssystemet. Men också om vad vi kan göra!

 

 • Är matsvinn ett problem som eleverna känner till? 

 • Hur mycket mat slängs egentligen i Sverige?

 • Hur mycket slängs på skolan?  

 

Illustrera mängden matsvinn i Sverige, gärna med hjälp av fyra matkassar där var fjärde påse motsvarar den mängd som slängs. Det vill säga 1/4 av all inköpt mat blir rent svinn! 

 

Eller enklare förklarat: 

 • av fyra apelsiner slängs en

 • av fyra yoghurtförpackningar slängs en

VÅR MAT (34).png

Under den här dagen kommer eleverna att få fördjupa sig i hur det faktiskt ser ut, hur vi tänker om det och vad vi kan göra. 

 

Berätta om matkasse fyra - att den innehåller ingredienser som butiken har rensat ut, som de skulle ha slängt, men som idag kommer att utgöra grunden för det ni ska äta. 

12-hallbar-konsumtion-och-produktion (1).png

Berätta om kopplingen till de Globala målen och specifikt Mål 2 och 12 och delmål 12.3 som till stor del är fokus för denna dag. Målen visar att utmaningarna är globala, att vi sitter ihop med många andra människor på vår planet bara genom maten vi äter, då så stor del av det vi stoppar i magen är en del av ett globalt system. Har någon av eleverna reflekterat över produkterna som finns hemma i skafferiet? Hur många länder “ryms” bara i ett köksskåp? Sätt gärna upp utskrifter av de Globala målen som kan vara närvarande under hela dagen.

VÅR MAT (11).png

3. Titta på första delen av "Mat - Spill ingen tid" - Naturens kretslopp - med Isabelle McAllister

⏰ 03:53 min  

4. Vad finns i “kasse fyra”? En smoothie måntro?!  ⏰ 20 min

Gör smoothies i mindre grupper utifrån de ingredienser som finns i “kasse fyra”. (För mer instruktioner se boxen Förberedelser). 

 

Häll upp i glas och städa undan. 

VÅR MAT (12).png

5. Titta på andra delen av matfilmen med Isabelle, "Jordbrukets miljö- och klimatpåverkan",

från 03:53 min till 08:56 min, ⏰ 5 min

5. Forskar-Henrik  ⏰ 5 min

Introducera Forskar-Henrik och se Henriks frukostfilm, 2:20 min.

6. Dags för frukost  ⏰ 15 min

 

Sätt på musiken, tänd ljusen och duka fram overnight oats, topping och smoothies. 

VÅR MAT (14).png

Titta på den sista delen av matfilmen med Isabelle, "Hur och vad ska vi äta då?", från 08:56 min till 15:41 min, 

6:45 min

bottom of page